خبرنگار گرامی، مهلت تایید شرکت در طرح جشنواره کتاب و رسانه به پایان رسیده است
کاربر گرامی ، ثبت نام در وب سایت کتاب و رسانه به پایان رسیده است.