نشانی دبیرخانه: تهران - خیابان انقلاب - بین خیابان های برادران مظفر و فلسطین جنوبی - پلاك ۱۰۸۰ – طبقه دوم - روابط عمومی موسسه خانه کتاب

کدپستی : ۱۳۱۵۷۷۳۴۱۱

صندوق پستی : ۱۴۵۵-۱۳۱۴۵

تلفن ها : ۶۶۴۱۴۸۷۱ - ۶۶۹۶۶۲۱۲

ایمیل : resaneh@ketab.ir