ستاد برگزاری بیست و هفتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، هجدهمین جشنواره کتاب و رسانه را با هدف توجه بیشتر به کارکردهای رسانه در حوزه کتاب همزمان با هفته کتاب برگزار خواهد کرد. در این جشنواره با بهره‌گیری از دانش و تجربه فعالان خبره دو حوزه رسانه و کتاب، آثار رسانه‌ای انتشار یافته در زمینه کتاب و نشر بررسی می‌شود.
شمارگان کتاب و زمانی که صرف مطالعه می‌شود از جمله شاخص‌های توسعه انسانی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه محسوب می‌ شود. بدیهی است در این میان، رسانه‌ها با ایفای نقش‌های اطلاع رسانی، تحلیلی و تبیینی خود در حوزه‌های مربوط به «کتاب و نشر» می‌توانند گامی موثر برای ارتقای کمیت و کیفیت این شاخص‌ها بردارند. به بیان دیگر انتظار می‌رود رسانه‌ها با انتشار حرفه‌ای و جذاب آثار مرتبط با کتاب و نشر، از یک سو سبب جلب علاقه و توجه بیشتر مخاطبان خود به مطالعه شوند و از سوی دیگر با فراهم آوردن بستری برای طرح نقاط قوت و ضعف صنعت نشر کشور زمینه ساز رونق این صنعت گردند.
شناسایی، معرفی و تقویت حضور و فعالیت خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، عکاسان و برنامه‌سازان حوزه‌ٴ كتاب؛ افزایش سطح تولید و سطح كیفی آثار مرتبط با حوزه كتاب در رسانه‌های كشور؛ تقویت فرهنگ عمومی و فرهنگ مكتوب جامعه از طریق افزایش سطح فرهنگ مطالعه در كشور و پرورش، یاری‌رسانی و تقویت متخصصان حوزه كتاب در رسانه‌ها به عنوان اهداف هجدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه بیان شده است.